طرح های پیشنهادی

از طرح های پیشنهادی کاستوم برند انتخاب کنید

تی شرت اسپورت طرح ریک

380,000 تومان

تی شرت اسپورت طرح ریک: جنس این تیشرت 100% پنبه می باشد و طرح ریک با تکنولوژی DTF و با بالاترین کیفیت روی تیشرت چاپ میشود. تیشرت به صورت فری سایز و اسپورت می باشد و محدودیت جنسیتی و سایزی ندارد.

تی شرت اسپورت طرح هری پاتر

380,000 تومان

تی شرت اسپورت طرح هری پاتر: جنس این تیشرت 100% پنبه می باشد و طرح هری پاتر با تکنولوژی DTF و با بالاترین کیفیت روی تیشرت چاپ میشود. تیشرت به صورت فری سایز و اسپورت می باشد و محدودیت جنسیتی و سایزی ندارد.

تی شرت اسپورت طرح اسکلت

380,000 تومان

تی شرت اسپورت طرح اسکلت: جنس این تیشرت 100% پنبه می باشد و طرح اسکلت با تکنولوژی DTF و با بالاترین کیفیت روی تیشرت چاپ میشود. تیشرت به صورت فری سایز و اسپورت می باشد و محدودیت جنسیتی و سایزی ندارد.

تی شرت اسپورت طرح سگ تنبل

380,000 تومان

تی شرت اسپورت طرح سگ تنبل: جنس این تیشرت 100% پنبه می باشد و طرح سگ تنبل با تکنولوژی DTF و با بالاترین کیفیت روی تیشرت چاپ میشود. تیشرت به صورت فری سایز و اسپورت می باشد و محدودیت جنسیتی و سایزی ندارد.

اسکارف با طرح لبخند ونوم

260,000 تومان

اسکارف با طرح لبخند ونوم: جنس این اسکارف 100% پنبه می باشد و طرح لبخند ونوم با تکنولوژی DTF و با بالاترین کیفیت روی اسکارف چاپ میشود. اسکارف میتواند به عنوان کلاه، روسری، شال گردن و ماسک مورد استفاده قرار گیرد و محدودیت جنسیتی و سایزی ندارد.

اسکارف با طرح خنده هیولا

260,000 تومان

اسکارف با طرح خنده هیولا: جنس این اسکارف 100% پنبه می باشد و طرح خنده هیولا با تکنولوژی DTF و با بالاترین کیفیت روی اسکارف چاپ میشود. اسکارف میتواند به عنوان کلاه، روسری، شال گردن و ماسک مورد استفاده قرار گیرد و محدودیت جنسیتی و سایزی ندارد.

اسکارف با طرح لبخند جوکر

260,000 تومان

اسکارف با طرح لبخند جوکر: جنس این اسکارف 100% پنبه می باشد و طرح لبخند جوکر با تکنولوژی DTF و با بالاترین کیفیت روی اسکارف چاپ میشود. اسکارف میتواند به عنوان کلاه، روسری، شال گردن و ماسک مورد استفاده قرار گیرد و محدودیت جنسیتی و سایزی ندارد.

اسکارف با طرح خنده لوسیفر

260,000 تومان

اسکارف با طرح خنده لوسیفر: جنس این اسکارف 100% پنبه می باشد و طرح خنده لوسیفر با تکنولوژی DTF و با بالاترین کیفیت روی اسکارف چاپ میشود. اسکارف میتواند به عنوان کلاه، روسری، شال گردن و ماسک مورد استفاده قرار گیرد و محدودیت جنسیتی و سایزی ندارد.

دفتر با طرح استخوان

140,000 تومان

دفتر با طرح استخوان. طرح استخوان با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی دفتر چاپ میشود. دفتر ها به سه نوع: فارسی، انگلیسی و نقاشی قابل سفارش هستند.

دفتر با طرح دست

140,000 تومان

دفتر با طرح دست. طرح دست با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی دفتر چاپ میشود. دفتر ها به سه نوع: فارسی، انگلیسی و نقاشی قابل سفارش هستند.

دفتر با طرح آناتومی بدن

140,000 تومان

دفتر با طرح آناتومی بدن. طرح آناتومی بدن با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی دفتر چاپ میشود. دفتر ها به سه نوع: فارسی، انگلیسی و نقاشی قابل سفارش هستند.

دفتر با طرح مغز

140,000 تومان

دفتر با طرح مغز. طرح مغز با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی دفتر چاپ میشود. دفتر ها به سه نوع: فارسی، انگلیسی و نقاشی قابل سفارش هستند.

ام دی اف با طرح زن گریان

290,000 تومان

ام دی اف (MDF) با طرح زن گریان. پیکاسو نقاشی زن گریان را در سال ۱۹۳۷ میلادی خلق کرده و محل نگهداری این تابلوی رنگ روغن در موسسه معتبر تیت لندن می باشد. ام دی اف مناسب برای تابلوی رو میزی و دیواری است. طرح زن گریان با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی ام دی اف چاپ میشود.

ام دی اف با طرح دراگون بالز

290,000 تومان

ام دی اف (MDF) با طرح دراگون بالز. ام دی اف مناسب برای تابلوی رو میزی و دیواری می باشد. طرح دراگون بالز با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی ام دی اف چاپ میشود.

ام دی اف با طرح قلب

290,000 تومان

ام دی اف (MDF) با طرح قلب. ام دی اف مناسب برای تابلوی رو میزی و دیواری می باشد. طرح قلب با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی ام دی اف چاپ میشود.

ام دی اف با طرح پابلو پیکاسو

290,000 تومان

ام دی اف (MDF) با طرح پابلو پیکاسو. ام دی اف مناسب برای تابلوی رو میزی و دیواری می باشد. طرح پابلو پیکاسو با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی ام دی اف چاپ میشود.

تخته شاسی با طرح گرامافون

240,000 تومان

تخته شاسی با طرح گرامافون. جنس تخته شاسی ساتن می باشد و طرح گرامافون با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی تخته شاسی چاپ میشود.

تخته شاسی با طرح ریاضی

240,000 تومان

تخته شاسی با طرح ریاضی. جنس تخته شاسی ساتن می باشد و طرح ریاضی با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی تخته شاسی چاپ میشود.

تخته شاسی با طرح ویلیون

240,000 تومان

تخته شاسی با طرح ویلیون. جنس تخته شاسی ساتن می باشد و طرح ویلیون با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی تخته شاسی چاپ میشود.

تخته شاسی با طرح فضانورد

240,000 تومان

تخته شاسی با طرح فضانورد. جنس تخته شاسی ساتن می باشد و طرح فضانورد با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی تخته شاسی چاپ میشود.

پازل با طرح فضانورد

340,000 تومان

پازل با طرح فضانورد. جنس پازل چوب و سایز آن A4 می باشد، تکه های پازل به صورت مارپیچ است و طرح فضانورد با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی پازل چاپ میشود.

پازل با طرح محمدعلی کلی

340,000 تومان

پازل با طرح محمدعلی کلی. جنس پازل چوب و سایز آن A4 می باشد، تکه های پازل به صورت مارپیچ است و طرح محمدعلی کلی با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی پازل چاپ میشود.

پازل با طرح گیتار

340,000 تومان

پازل با طرح گیتار. جنس پازل چوب و سایز آن A4 می باشد، تکه های پازل به صورت مارپیچ است و طرح گیتار با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی پازل چاپ میشود.

پازل با طرح لنسر

340,000 تومان

پازل با طرح لنسر. جنس پازل چوب و سایز آن A4 می باشد، تکه های پازل به صورت مارپیچ است و طرح لنسر با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی پازل چاپ میشود.

کاشی با طرح روز احمق ها

120,000 تومان

کاشی با طرح روز احمق ها. چاپ کاشی مناسب برای تزیین و دکور می باشد. طرح روز احمق ها با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی کاشی چاپ میشود.

کاشی با طرح برنامه نویس

120,000 تومان

کاشی با طرح برنامه نویس. چاپ کاشی مناسب برای تزیین و دکور می باشد. طرح برنامه نویس با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی کاشی چاپ میشود.

کاشی با طرح مانستر آبی

120,000 تومان

کاشی با طرح مانستر آبی. چاپ کاشی مناسب برای تزیین و دکور می باشد. طرح مانستر آبی با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی کاشی چاپ میشود.

کاشی با طرح گود وایب (Good Vibe)

120,000 تومان

کاشی با طرح گود وایب (Good Vibe). چاپ کاشی مناسب برای تزیین و دکور می باشد. طرح گود وایب (Good Vibe) با تکنولوژی سابلیمیشن و با بالاترین کیفیت روی کاشی چاپ میشود.

مرجع تخصصی چاپ طرح دلخواه

دوس داری وسایلتو با سلیقه خودت طراحی کنی؟ یکی از لذت بخش ترین کارها، استفاده از لباس ها و وسایلی هست که خودت طراحیشون کرده باشی، وسایلتو با سلیقه خودت طراحی کن و سفارش بده. اینجوری هیچ وسیله تکراری نداری و همیشه خاص و منحصر بفرد به نظر میای. در ضمن، محصولات کاستوم برند با بهترین کیفیت و شیک ترین بسته بندی برای شما عزیزان تولید و ارسال میشه.

چاپ دلخواه تیشرت و لباس

آخرین مقالات

جدیدترین اخبار و آموزش مد و پوشاک

❤ هنرمندان کاستوم برند ❤

از هنرمندان عزیز دعوت میکنیم در صورت تمایل، عکس نقاشی های خودشون رو برای تیم ما ارسال کنند. در صورت مناسب بودن عکس برای چاپ روی محصولات کاستوم برند، آن ها به عنوان محصول منتشر و قابل سفارش میشوند.