از هنرمندان عزیز کشورامان دعوت میکنیم تا فایل های نقاشی روغنی و یا دیحیتال خودشون رو برای تیم کاستوم برند ارسال کنند. تیم کاستوم برند با بررسی این طرح ها و مناسب دیدن آن ها برای محصولات، آن ها را در محیط طراحی با نام و مبلغ دلخواه هنرمند منتشر میکند. درآمد آنلاین حاصل از هربار استفاده طرح توسط مشتریان عزیز به حساب صاحب اثر واریز میشود.